Thailand KosherThailand Kosher
Forgot password?

Hotels Near Beit Chabad – Phuket

Aspery Hotel

Distance from Beit Chabad:  Distance By Foot 9 min | Distance By Car  7 min

View Map | Eat Kosher

BYD Lofts – Boutique Hotel

Distance from Beit Chabad:  Distance By Foot 6 min | Distance By Car  8 min

View Map | Eat Kosher

Deevana Patong Resort & Spa

Distance from Beit Chabad: Distance By Foot 6 min | Distance By Car  9 min

View Map | Eat Kosher

Novotel Phuket Vintage Park Resort

Distance from Beit Chabad:  Distance By Foot 9 min | Distance By Car  7 min

View Map | Eat Kosher

Phuket Graceland Resort

Distance from Beit Chabad:   Distance By Foot 9 min | Distance By Car  3 min

View Map | Eat Kosher

Tropica Bungalow Hotel

Distance from Beit Chabad:  Distance By Foot 20 min | Distance By Car  5 min

View Map | Eat Kosher