תנאים כלליים
חברת קשת תיירות , מפעילת אתר “קשת מסורת לתאילנד“, פועלת כסוכנות נסיעות המתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. חברת קשת תיירות בע”מ (להלן: “קשת תיירות“) אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים, אלא ככל שהחוק מחייב, וכן אינה אחראית עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: כח עליון, שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת קשת תיירות מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה.

כללי
כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון– יש לוודא כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מתאריך צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.
אשרות כניסה ותשלום מס יציאה– באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר למעט אשרה לירדן בימי הסעה. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד סיום הביקור מאוחר וייתכן שתוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו”ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרת כניסה בחו”ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ. מודגש כי המחיר אינו כולל תשלום מס יציאה בשדות תעופה במדינות השונות.
בעלי תעודות מעבר– מחויבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.
פוליסת ביטוח בריאות ומטען, וביטוח ביטול נסיעה– מומלץ מאוד להצטייד. כמו כן, אנו ממליצים שהדבר יוסדר טרם הנסיעה.
תרופות וחיסונים– עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. תשלומים– יש להשלים את התשלום עבור ההזמנה לא יאוחר מיום הכרטוס / הזמנת השובר (חבילות). המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מזומנים גבוה ביום התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער העברות והמחאות ביום ההחזר בניכוי דמי רישום, דמי ביטול ותוספת אשראי עד 60 ימי עבודה לאחר הביטול (לפי החזר חברות התעופה או הספקים השונים).
במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.
אזהרת מסע– יש לבדוק את יעד הנסיעה מול משרד החוץ ומול המלצות המטה ללוחמה בטרור – חברת קשת תיירות בע”מ פועלת בהתאם לתקנות שירותי התיירות (חובת הגילוי הנאות) התשס”ג (2003).

מטען וכבודת יד
כרטיסי הטיסה למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק”ג + כבודת יד במשקל 7 ק”ג בלבד, למעט חברות ה- Low Cost אשר מתירות סה”כ כבודה במשקל של 15 ק”ג בלבד.
חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף, לרבות כבודת יד, לפי תעריף שנקבע על ידן וע”פ שיקול דעתן הבלעדי.
אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע במשקל עודף באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף, עדיין אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו”ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן / נזק למטען.
שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסויימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.

מדיניות מחירים
חברת קשת תיירות עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר ומדיניות המחירים שלהלן הינם תקפים להזמנות המבוצעות במועד בו הפרסום עדיין בתוקף. שינוי או ביטול הזמנה – יחויבו בתשלום, כפי שמפורט בתנאי המחיר של המוצר ו/או כמפורט במסמך זה. לחברת קשת תיירות מסורתי לתאילנד שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
מחירי השירותים יכולים לעלות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב וכד’) כבר נמצאים בידי הנוסע.
המחירים הנקובים במט”ח מפורטים בכל עסקה ספציפית, והם יחויבו על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום בפועל.
לתשלומים בכרטיסי אשראי תתווסף עמלה בהתאם למספר התשלומים.
החזרים כספיים עבור תשלום שהתקבל במטבע זר יבוצעו בשקלים על פי שער העברות והמחאות קניה ביום התשלום.

תנאי שינוי וביטול טיסות
ביטול / שינוי ייעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדנו. תאריך הביטול / שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב / פקס במשרדנו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבת או חג בארץ / בחו”ל, ייחשב יום הביטול / שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. על הזמנות יחולו דמי ביטול / שינוי בהתאם לתנאי חברת התעופה הרלוונטית.
מועד החזר כספים – החזר יינתן בשקלים בלבד עד 60 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת הביטול בהתאם להחזר חברות התעופה והספקים האחרים.
דמי שינוי – לאחר התשלום על ההזמנה, על שינוי מועד הטיסות יחולו דמי שינוי בהתאם למדיניות חברת התעופה ובתוספת דמי טיפול
.
מעבר תקופות – שינוי כרטיס טיסה אשר הוגבל לתקופה קצובה (שלושה חודשים / חצי שנה / שנה / אחר) כך שיחרוג לגדרי הגדרת תקופה אחרת, יחויב בתשלום בהתאם לתעריף אשר ייקבע על-ידי חברות התעופה.
השינוי ייעשה על בסיס מקום פנוי בטיסה ובהסעה.
לעניין החברות המוגדרות כ- Low Cost תאריך הטיסה ניתן לשינוי עד 72 שעות לפני מועד הטיסה. השינוי ייעשה בתמורה להפרש שבין המחיר ששולם למחיר הטיסה המבוקשת, בתוספת דמי שינוי אשר ייקבעו על ידי חברות התעופה.
ביטול טיסה על-ידי חברות Low Cost – חברות ה-Low Cost אחראיות אך ורק על הטיסה שנרכשה מהם. בביטול טיסה על-ידי חברת התעופה, מכל סיבה שהיא, תחזיר חברת התעופה את עלות הכרטיס שנרכש ממנה בלבד פחות דמי הטיפול. מובהר בזאת כי חברות תעופה מסוג זה אינן אחראיות על טיסות ההמשך.
דמי ביטול – דמי הביטול יחולו על הלקוח כפי שייקבע על ידי חברת התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים בתוספת דמי טיפול. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב / פקס במשרדנו.
חוק הגנת הצרכן
כל ביטול בהתאם להוראת החוק (חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981) כלומר, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, האמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14 ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג'(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על-ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב / פקס הביטול במשרדי החברה.
מובהר בזאת כי חוק הגנת הצרכן אינו תקף כשמדובר בחברות תעופה שאינן ממריאות מישראל.

כמו כן, למעט טיסות מבצע המוגדרות כ-Non Refundable (ללא החזר) ולמעט חברות התעופה המוגדרות כ-Low Cost (כגון אייר אסיה ואחרות) אשר בהן לא ניתן לבטל לאחר הכרטוס ולמעט סוגי כרטיסי טיסה המוגדרים ככרטיסים ללא החזר (non refundable).
ביטול הזמנת בתי מלון – על ההזמנות חלים דמי ביטול / שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, יש להבהיר כי ישנם סוגי חדרים ומבצעים אשר בהם לא ניתן לבטל לאחר אישור ההזמנה כיוון שהם מוגדרים כהזמנות ללא החזר (non refundable).
אי התייצבות לטיסה– תחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם למדיניות חברת התעופה / הספק. על המעוניין לבקש החזר בגין ביטול, להעביר בקשה בכתב למשרדי חברת קשת תיירות בתוך 30 יום ממועד ההודעה בדבר הביטול.
בקשות שיועברו לאחר מכן, לא יטופלו.
על כל תשלום בגין הזמנת טיול ו/או נופש או טיסת שכר תחול זכות הקיזוז של המארגן והוא יהיה רשאי לקזז את דמי הביטול מכל סכום אותו קיבל מאת הנוסע ע”ח ההזמנה. במידה והסכום אותו קיבל המארגן מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע לשלם למארגן את ההפרש.
חברת קשת תיירות תהא רשאית לבטל עסקה: א. במראה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת. חברת קשת תיירות תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שנודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך הביטול. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה אחרת או שחברת קשת תיירות תחזיר את כל המקדמה ששולמה ובכך תצא ידי חובתה כלפי הנוסע.

אטרקציות וטיולים
תשר אינו כלול במחיר הסיור ונתון לשיקול דעתו של המזמין.
ילדים אשר נוסעים בחינם אינם זכאים לארוחות וחייבים לשבת בחיק מבוגר במידה ואין מקום פנוי.
לספקי סיור לא תהיה כל אחריות לאבדות בכלי רכבם או במהלך הסיור.
זמני איסוף מהמלונות ומשך הזמן של כל סיור משוערים וכפופים לתנאי התנועה.
במידה והספק אינו יכול לבצע את האיסוף מהמלון המבוקש, תוצע נקודת איסוף חלופית.
לספקי הסיור הזכות לשנות את מסלולי הטיול או לבטל את הסיורים בהתרעה קצרה או ללא התרעה מכל סיבה שהיא.
במקרים כאלה תוצענה למזמין לפחות אחת מהאפשרויות הבאות: (א) להצטרף לסיור המבוקש במועד חלופי. (ב) להצטרף לסיור חלופי. (ג) לקבל החזר כספי מלא מהחברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המסלול וזאת בהתאם למזג האוויר ולתנאי השטח, מובהר כי לא תמיד יתאפשר לראות את כל המסלול המתוכנן וזאת בהתאם לשיקולי הספק. הכניסה לאתרים במסלול הסיור כרוכה לעיתים בזמן המתנה ארוך אותו לא ניתן לאמוד מראש והוא כלול בזמן הכללי של הסיור.
אם לא נאמר במפורש אחרת, על הנוסעים להתייצב בנקודת האיסוף כ- 15 דקות לפני מועד תחילת הסיור.

תנאי ביטול בתי מלון, סיורים ואטרקציות
ביטולים ושינויים: שינויים בהזמנות מאושרות וביטולי הזמנות כפופים לתנאים שלהלן: ניתן לבטל הזמנה מאושרת או לערוך בה שינויים בהתאם לפרטים המופיעים לגבי כל שירות ושירות בזמן ביצוע ההזמנה.
הודעה על ביטול או שינוי:
יש להודיע לחברת “קשת תיירות” בכתב על כל הודעת ביטול.
אין החברה אחראית על תקלות טכניות מצד המזמין או על תקלות טכניות באתר החברה אשר עשויות למנוע מהמזמין ביצוע ביטול ההזמנה באתר. במקרה כזה יש לשלוח פקס לחברה או להודיע בטלפון לנציג. ביטולים שיועברו ישירות לספק השירות ולא דרך החברה לא יחשבו כביטולים מחייבים.
דמי ביטול: ביטול הזמנה עשוי להיות מחויב בדמי ביטול.
שינוי תאריך ההגעה בתוך תקופת הביטול ייחשב כביטול.
דמי הביטול יחולו לפי מדיניות הביטולים של נותן השירות:
– מלונות
– דירות ובתי נופש
– סיורים ואטרקציות
– סיורים פרטיים, העברות משותפות ופרטיות.
גם על שינויים הכרוכים בהפחתת מספר המשתתפים יחולו דמי ביטול על המבטלים.
דמי שינוי: במקרים בהם יתבצע שינוי ע”י נותן השירות בתקופת דמי הביטול אשר כתוצאה ממנו המזמין יהיה זכאי להחזר כספי ולא נגבו דמי ביטול, תגבה החברה דמי שינוי בסך של 30 דולר.
כל השינויים כפופים לזמינות ולתנאים שהגדיר ספק השירות. מלונות יכולים לא לאשר הפחתת לילות או חדרים בתקופות ביקוש גבוהות, ודירות ובתי נופש לא יאשרו זאת בהתאם לתנאים שהוגדרו בעת הזמנה.
תנאים מיוחדים והגבלות על אפשרות הביטול:
הודעה על תנאי ביטול מיוחדים או הגבלה על אפשרות הביטול תימסר למזמין בעת ביצוע הזמנה באתר החברה או טלפונית.
תנאי ביטול מיוחדים יכולים להיות משני סוגים:
א. תחילת תוקפם של דמי הביטול מוקדם יותר מתנאי הביטול הרגילים.
ב. המזמין יחויב בדמי ביטול מלאים (100% מסכום ההזמנה) במקרה של ביטול. מקרים כאלה חלים בדרך כלל על הזמנות בתקופות יריד, פסטיבלים, תערוכה או ביקושים מיוחדים, יש להבהיר כי במדינות כגון תאילנד והודו ישנם הרבה בתי מלון מבוקשים המנהיגים מדיניות של דמי ביטול מלאים.
הגבלה על אפשרות הביטול יכולה להיות, לדוגמא, איסור שינוי שמות, קביעת מינימום שהייה, תשלום דמי נופש במלונות מסוימים, וכדומה.

נזקים – ביטוח
אין חברת קשת תיירות אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות, וכיו”ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או סיבה אחרת כלשהי. חברת קשת תיירות מציעה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל, ובכלל זה ביטוח מפני ביטול. חברת קשת תיירות מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים, קרי, חברת התעופה, בתי מלון וכיו”ב. כבודת הנוסעים הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ו/או המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע, ולחברת קשת תיירות אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות חברת קשת תיירות.

חילוקי דעות
החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע”י חברת קשת תיירות בארץ בלבד ולאחר בירור הבקשה. בירורים, תלונות והחזרים בקשר להזמנות בחו”ל יש להעביר למשרדינו בכתב לא יאוחר מ-30 יום מיום חזרת הלקוח לארץ. ברורים ותלונות אשר יגיעו מאוחר יותר לא יטופלו. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של הנוסע במקום כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט שבאזור שיפוטם מצוי הנוסע. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד חברת קשת תיירות לבדה וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא סמכות השיפוט לבתי משפט בעיר אשקלון בלבד.